Tem nhãn sản phẩm

Tem nhãn sản phẩm là một trong những dấu hiệu giúp người tiêu dùng có thể nhận biết được nguồn gốc, xuất xứ, cách sử dụng,… của sản phẩm chính vì thế khi thiết kế và làm tem nhãn sản phẩm bạn cần phải tuân thủ theo những quy định trong Nghị định 43/2017/NĐ-CP về nhãn hàng hóa ban hành ngày 14 tháng 04 năm 2017.

“Nhãn hàng hóa là bản viết, bản in, bản vẽ, bản chụp của chữ, hình vẽ, hình ảnh được dán, in, đính, đúc, cham, khắc trực tiếp trên hàng hóa, bao bì thương phẩm của hàng hóa hoặc trên các chất liệu khác được gắn trên hàng hóa, bao bì thương phẩm của hàng hóa”.

Kích thước tem nhãn sản phẩm: http://bit.ly/2quEbiV
Màu sắc tem nhãn sản phẩm: http://bit.ly/in-tem-nhan-san-pham
Nội dung tem nhãn sản phẩm: https://inanaz.com.vn

#cach_lam_tem_nhan_san_pham_inanaz
#in_tem_nhan_san_pham_inanaz
#inanAZ

Nhận xét

Bài đăng phổ biến