Tem bạc

Tem bạc hay tem decal bạc là tên gọi được đặt dựa theo tên của chất liệu được sử dụng để làm tem. Đây chỉ là một cách gọi tên chung chung, nó mới chỉ phản ảnh được chất liệu làm con tem vì vậy khi đặt in tem bạc, các bạn cần gắn thêm với tác dụng cụ thể của tem chẳng hạn như:

Tem bảo hành decal bạc: http://bit.ly/2pEmj4Y
Tem nhãn sản phẩm decal bạc: http://bit.ly/in-tem-bac
Tem niêm phong decal bạc: https://inanaz.com.vn

#tem_bac_la_gi_inanaz
#in_tem_bac_inanAz
#inanAZ

Nhận xét

Bài đăng phổ biến