Khái niệm hóa đơn điện tử

Theo thông tư số 32/2011/TT – BTC của Bộ Tài Chính hướng dẫn về khởi tạo, phát hành và sử dụng hóa đơn điện tử trong các giao dịch kinh doanh, cung ứng dịch vụ thì các doanh nghiệp, tổ chức hoặc cá nhân có thể sử dụng hóa đơn điện tử. Nhưng hóa đơn điện tử là gì, có bắt buộc không và có lợi ích như thế nào là những thắc mắc sẽ được giải đáp sau đây.Khái niệm hóa đơn điện tử: http://bit.ly/2AHrZxb
Lợi ích khi sử dụng hóa đơn điện tử http://bit.ly/in-hoa-don
Tiết kiệm chi phí khi sử dụng hóa đơn điện tử: https://inanaz.com.vn

#hoa_don_dien_tu_la-gi_in_an_az
#in_hoa_don_in_an_az
#in_an_az

Nhận xét

Bài đăng phổ biến