Hóa đơn giá trị gia tăng

Hóa đơn giá trị gia tăng hay hóa đơn VAT là một dạng ấn phẩm văn phòng. Hóa đơn chính thức do Bộ Tài Chính Việt Nam ban hành áp dụng cho các tổ chức, cá nhân kê khai và tính thuế theo phương pháp khấu trừ trong các hoạt động kinh doanh, vận tải nội địa, mua bán,…

Hóa đơn GTGT còn thường được biết đến với tên gọi là hóa đơn đỏ do liên giao cho khách thường có màu hồng hoặc đỏ.

Nội dung hóa đơn giá trị gia tăng: http://bit.ly/353Vwz7
Hóa Đơn Là Gì? Các Loại Hóa Đơn Theo Quy Định: http://bit.ly/in-hoa-don
Lưu ý khi xuất hóa đơn giá trị gia tăng: https://inanaz.com.vn

#hoa_don_gia_tri_gia_tang_la_gi_in_an_az
#in_hoa_don_in_an_az
#in_an_az

Nhận xét

Bài đăng phổ biến